படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! முதல் பார்வையில் புரியாது அடுத்ததடுத்த பார்வைகளில் புரியும் நவீன ஓவியம். !

கருத்துகள்