ஒரு வரி கவிதைப்போட்டி ! குப்பையில் நிற்கிறான் கோமேதகம்.கவிஞர் இரா.இரவி.

ஒரு வரி கவிதைப்போட்டி ! குப்பையில் நிற்கிறான் கோமேதகம்.கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்