கூடுதல் இயக்குனராக பதவிஉயர்வு பெற்றுள்ள முனைவர் முத்துப்பாண்டியன் அவர்களை வாழ்த்திய வேளை உடன் இனியநண்பர்கள் முனைவர் முதுநிலை ஆசிரியர் ஞா.சந்திரன்.நகைச்சுவைத் தென்றல் திருநாவுக்கரசு.

கூடுதல் இயக்குனராக பதவிஉயர்வு பெற்றுள்ள முனைவர் முத்துப்பாண்டியன் அவர்களை வாழ்த்திய வேளை உடன் இனியநண்பர்கள் முனைவர் முதுநிலை ஆசிரியர் ஞா.சந்திரன்.நகைச்சுவைத் தென்றல் திருநாவுக்கரசு.

கருத்துகள்