இன்று 52-- ஆம் அகவையில் அடி எடுத்து வைக்கும் என் இனிய குடும்ப நண்பர், ஒளிஓவியர்,ஆஸ்தான புகைப்படக் கலைஞர். "கனக மஹால்" ரெ.கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கு, என் இதயம் நிறைந்த பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

இன்று 52-- ஆம் அகவையில் அடி எடுத்து வைக்கும் என் இனிய குடும்ப நண்பர், ஒளிஓவியர்,ஆஸ்தான புகைப்படக் கலைஞர். "கனக மஹால்" ரெ.கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கு, என் இதயம் நிறைந்த பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

கருத்துகள்