மதுரையில் ஒரு உணவகத்தில் உள்ள ஜல்லிக்கட்டு சிற்பம். படங்கள் கவிஞர் இரா.இரவி.

மதுரையில் ஒரு உணவகத்தில் உள்ள ஜல்லிக்கட்டு சிற்பம். படங்கள் கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்