திருமங்கலம் "இறையன்பு நூலகம் மற்றும் ஆராய்ச்சியகம்" சார்பில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழா, பேச்சு போட்டி, கட்டுரை போட்டிகளில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கும் விழாவாகவும் கொண்டாடப்பட்டது.

திருமங்கலம் "இறையன்பு நூலகம் மற்றும் ஆராய்ச்சியகம்" சார்பில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழா, பேச்சு போட்டி, கட்டுரை போட்டிகளில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கும் விழாவாகவும் கொண்டாடப்பட்டது.

கருத்துகள்