படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! அன்பிற்கு விலங்குகளும் அடிமையாகின்றன குழந்தையிடம் !

கருத்துகள்