படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! இலைகளுக்கு நடுவே கவர்ந்து இழுக்கும் காந்தக் கண்களில் உள்ளன மின்சாரம் !

கருத்துகள்