படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! விற்காமலே மலர்கள் மலர்ந்ததால் வாடியது பூக்காரி முகம். !

கருத்துகள்