படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! ஒரு கண்ணில் இவ்வளவு கதிர்வீச்சா? மறுகண்ணும் பார்த்தால் என்னாவது !

கருத்துகள்