த்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! பறத்தல் நிரந்தமன்று காற்று வீசும்வரை மட்டுமே உயரம் !.

கருத்துகள்