காவல்துறை கவிஞர் கார்மேகம் நேற்று காலமானார் .வீர வணக்கம் (.மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையில் கவிமாமணி சி .வீர பாண்டியத் தென்னவன் அவர்கள் தலைமையில் மாதாமாதம் கவியரங்கில் கவிதை வாசித்தவர் ).இன்றுதான் சுவரொட்டி பார்க்க நேர்ந்தது . கவிஞர் இரா .இரவி !

காவல்துறை கவிஞர் கார்மேகம் நேற்று காலமானார் .வீர வணக்கம் (.மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையில் கவிமாமணி சி .வீர பாண்டியத் தென்னவன் அவர்கள் தலைமையில் மாதாமாதம் கவியரங்கில் கவிதை வாசித்தவர் ).இன்றுதான் சுவரொட்டி பார்க்க நேர்ந்தது . கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்