படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! தீக்குள் விரலை விட்டால் சுடும் பொதுஅறிவு விட்டுப்பார்ப்பது மடமை !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! தீக்குள் விரலை விட்டால் சுடும் பொதுஅறிவு விட்டுப்பார்ப்பது மடமை !

கருத்துகள்