மதுரை வாசகர் வட்டம் நூல் மதிப்புரைக் கூட்டம் படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

மதுரை வாசகர் வட்டம் நூல் மதிப்புரைக் கூட்டம் படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி ! நாள் :- 13.2.2021- சனிக்கிழமை. காலை 10.30 மணி இடம் : மதுரை ப்ரஹ்மஞான சபை நூலகம் மேலபெருமாள் மேஸ்திரி வீதி (சென்னை சில்க்ஸ் அருகில்) நூல் :- திப்புவின் வாள் மதிப்புரை செய்பவர்:- திரு. அ. பாலமுருகன். ஜி. ராமமூர்த்தி ஒருங்கிணைப்பாளர்.

கருத்துகள்