படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா .இரவி ! யப்பா! என்ன ஆற்றல் இமயம் சரிந்தது ஒற்றைப் பார்வையில் !

கருத்துகள்