படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! தனிமை இனிமை சில நேரம். தனிமை கொடுமை பல நேரம் !

கருத்துகள்