படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி தனிமையை இனிமையாக்கின இயற்கைக் காட்சிகள் !

கருத்துகள்