படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! இதழ்களோ என்று ஏமாந்துவிடாதீர்கள் இதழ்போன்ற இலை !

கருத்துகள்