படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! இருளை அறிந்தவனால்தான் ஒளியின் நன்மையை உணரமுடியும் !

கருத்துகள்