உங்கள் "அன்பு"* *இணையதள வானொலியில்-அன்பு ராகங்கள்* *நிகழ்ச்சியில்* *வாரமெல்லாம்* *"வண்ணக்கோலம்"-* *ஞாயிறு தோறும்* *கவிஞர் நேரம்...* *21/02/2021இன்று இரவு 7* *மணிக்கு

உங்கள் "அன்பு"* *இணையதள வானொலியில்-அன்பு ராகங்கள்* *நிகழ்ச்சியில்* *வாரமெல்லாம்* *"வண்ணக்கோலம்"-* *ஞாயிறு தோறும்* *கவிஞர் நேரம்...* *21/02/2021இன்று இரவு 7* *மணிக்கு அன்பு* *வானொலியின் அன்பு ராகங்களில்-* *மதுரையை *சேர்ந்த எழுத்தாளர்*, *கவிஞர்* *பன்முகத்திறனாளர .கவிஞர் இரா.இரவி *அவர்களிடம்* *"கோவைக்கவி புவனா"---* *நடத்தும் நேர்காணல்* *சிறப்பு நிகழ்ச்சி....* *நேயர்கள் கேட்டு* *ரசித்து- கருத்துக்களை* *பகிரவும்...* *அன்பு வானொலியை பதிவிறக்கம் செய்ய*👇🏼👇🏼 https://play.google.com/store/apps/details... *நிகழ்ச்சி தொடர்பான* *கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள*--- 👇🏼👇🏼 *கோவைக்கவி புவனா...* *நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர்* *அன்பு ராகங்கள்* *நிகழ்ச்சி* *அன்பு வானொலி* *9003543723* *என்ற வாட்ஸாப்* *எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பவும்...*

கருத்துகள்