18.2.2021.இன்று நூல் வெளியீட்டு விழாவிற்கு முதல் ஆளாகச் சென்று இனியதோழி கவிதாயினி ரேவதி அழகர்சாமி அவர்களுக்கு பொன்னாடைப் போர்த்தி சுற்றுலா கையேடுகள் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை.உடன் கவிஞர் ஈஸ்வரராஜா.

18.2.2021.இன்று நூல் வெளியீட்டு விழாவிற்கு முதல் ஆளாகச் சென்று இனியதோழி கவிதாயினி ரேவதி அழகர்சாமி அவர்களுக்கு பொன்னாடைப் போர்த்தி சுற்றுலா கையேடுகள் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை.உடன் கவிஞர் ஈஸ்வரராஜா.

கருத்துகள்