சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியில் வானதி பதிப்பகம் வெளியிட்ட அனைத்து நூல்களும் வானதி பதிப்பக அங்காடி எண்கள் 151,152.ல் கிடைக்கும். கவிஞர் இரா.இரவி.

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியில் வானதி பதிப்பகம் வெளியிட்ட அனைத்து நூல்களும் வானதி பதிப்பக அங்காடி எண்கள் 151,152.ல் கிடைக்கும். கவிஞர் இரா.இரவி. ஆயிரம் ஹைக்கூ ! புத்தகம் போற்றுதும் ! கவியமுதம் ! ஹைக்கூ முதற்றே உலகு ! வெளிச்ச விதைகள் ! ஹைக்கூ உலா ! கவிச்சுவை ! ஹைக்கூ 500 ! இறையன்பு கருவூலம் ! இலக்கிய இணையர் படைப்புலகம் ! ஏர்வாடியார் கருவூலம் ! இரா .இரவி படைப்புலகம் ! உதிராப் பூக்கள் ! தமிழிலிருந்து இந்தி ஹைக்கூ !

கருத்துகள்