09/02/2021 செவ்வாய் கிழமை மாலை 6 மணிக்கு மதுரை திருவள்ளுவர் கழகத்தின் இணையவழிக் கருத்தரங்கு நிகழ்வில்...பெருமைதரு தலைவர் பொ.தி.ரா.கமலைவிசயராசன் தலைமையில்.ஹைக்கூ கவிஞர் இரா.இரவி அவர்கள் ( உதவி சுற்றுலா அலுவலர்... சிறந்த அரசுப் பணியாளர் விருது பெற்றவர்..20க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியவர்)உலகப் பொதுமறை திருக்குறள்... எனும் தலைப்பில் உரையாற்றிய போது. நன்றி திருமதி. சங்கீத் இராதா.

09/02/2021 செவ்வாய் கிழமை மாலை 6 மணிக்கு மதுரை திருவள்ளுவர் கழகத்தின் இணையவழிக் கருத்தரங்கு நிகழ்வில்...பெருமைதரு தலைவர் பொ.தி.ரா.கமலைவிசயராசன் தலைமையில்.ஹைக்கூ கவிஞர் இரா.இரவி அவர்கள் ( உதவி சுற்றுலா அலுவலர்... சிறந்த அரசுப் பணியாளர் விருது பெற்றவர்..20க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியவர்)உலகப் பொதுமறை திருக்குறள்... எனும் தலைப்பில் உரையாற்றிய போது. நன்றி திருமதி. சங்கீத் இராதா.

கருத்துகள்