படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
 படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


எப்போது வந்தது தெரியவில்லை 

விண்ணிலிருந்து மண்ணிற்கு 

நிலவு !

கருத்துகள்