படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

 படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !


மலருக்கு வலியின்றி 

மகரந்தம் உண்ணும் 

வண்ணத்துப்பூச்சி !

கருத்துகள்