மனிதர்களை நேசிப்பது எப்படி என்று விவரிக்கிறார் இறையன்பு.

கருத்துகள்