படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

 



படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

இயற்கையின் அழகில் 
கொள்ளை போனது 
மனது !



கருத்துகள்