படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

 படத்திற்கு  ஹைக்கூ  !  கவிஞர் இரா.இரவி !


இயற்கையில் மட்டுமல்ல 

செயற்கையிலும் அழகுதான் 

ரோசா !

கருத்துகள்