படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !
 படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !


செயற்கையாக அல்ல இயற்கையாகவே

வளைந்துதான் உள்ளன 

மரங்கள் !

கருத்துகள்