தீந்தமிழ் தியாகராசர் கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் சபரி பாலா, குமரேசன் இருவருக்கும் ஹைக்கூ நூவ் சுற்றுலா கையேடு வழங்கி மகிழ்ந்த வேளை.

 தீந்தமிழ் தியாகராசர் கல்லூரி முன்னாள்  மாணவர்கள் சபரி பாலா, குமரேசன் இருவருக்கும் ஹைக்கூ நூவ் சுற்றுலா கையேடு வழங்கி மகிழ்ந்த வேளை.

கருத்துகள்