படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

 படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


இங்கே பார்க்காமல் 

எங்கோ பார்க்கிறாய் 

அதுதான் அழகு !

கருத்துகள்