படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !
 படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !


கடை விரித்தேன் கொள்வாரில்லை 

வாடிய பலூன் வள்ளலார் 

வாங்குகங்கள் குழந்தைகளே !

கருத்துகள்