படத்திற்கு ஹைக்கூ ! .கவிஞர் இரா.இரவி !

 


படத்திற்கு ஹைக்கூ !  .கவிஞர் இரா.இரவி !


பூச் சூடி பாடசாலைக்கு செல்

என்று அனுப்புகின்றாள் அன்னை 

புதுமைப்பெண்ணை !


கருத்துகள்