படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !
 படத்திற்கு  ஹைக்கூ  !கவிஞர் இரா.இரவி !


அறிவில்லாதவன் சொன்னது 

அஃறிணைக்கு 

அறிவில்லை என்று !

கருத்துகள்