கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் நினைவேந்தலுடன் புத்தாண்டு வரவேற்பு நடந்தது .மத சார்பற்ற ஜனதா தளம் சார்பில் .

 கரிமேடு  காமராசர்  ஜான்  மோசஸ்  நினைவேந்தலுடன்  புத்தாண்டு  வரவேற்பு நடந்தது .மத சார்பற்ற ஜனதா தளம் சார்பில் .

கருத்துகள்