படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

 படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !


உழைத்து உழைத்து 

உள்ளங்கை தேய்ந்தாலும் 

தேயவில்லை உள்ளம் !

கருத்துகள்