படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !
 படத்திற்கு  ஹைக்கூ  !  கவிஞர் இரா.இரவி !இரையைக் கண்டதும் 

கரைந்து உண்ணும் காகம் 

மனிதன் ?

கருத்துகள்