படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

 படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !


உரமிட்டும் வளரவில்லை 

உரத்திலும் போலி 

வேதனையில் உழவன் !

கருத்துகள்