படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !
 படத்திற்கு  ஹைக்கூ  !  கவிஞர் இரா.இரவி !இரைக்காக ஓடியது புலி 

உயிருக்காக ஓடியது மான் 

வென்றது மான் !

கருத்துகள்