படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

 படத்திற்கு  ஹைக்கூ  !கவிஞர் இரா.இரவி !


வண்ணத்தில் இல்லை 

எண்ணத்தில் உள்ளது 

வாழ்க்கை !

கருத்துகள்