ஒய்ஸ்மென் சர்வதேச விருது பெற்றுள்ள இனியநண்பர் பொறியாளர் கே.முத்துராஜு அவர்களை பொன்னாடைப் போர்த்தி பாராட்டிய வேளை. கவிஞர் இரா .இரவி

 ஒய்ஸ்மென்  சர்வதேச  விருது  பெற்றுள்ள  இனியநண்பர்  பொறியாளர்  கே.முத்துராஜு அவர்களை பொன்னாடைப் போர்த்தி பாராட்டிய வேளை.  கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்