படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
 படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !முயன்றால் முடியாதது ஏதுமில்லை 

ஏந்திவிட்டான் கரத்தில் 

சூரியனை !

கருத்துகள்