தந்தை பெரியார் நினைவுநாளில் மாலையிட்டு மரியாதை.24.12.2020. கவிஞர் இரா.இரவி !

 தந்தை பெரியார் நினைவுநாளில் மாலையிட்டு மரியாதை.கவிஞர் இரா.இரவி !
கருத்துகள்