23.12.2020.அன்று சென்னைக்கு செல்ல இருந்த நீதியரசர் மகாதேவன் அவர்களிடம் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ.ஆ.ப.அவர்களின் "நட்பெனும் நந்தவனம்" நூல் வழங்கி வழியனுப்பிய வேளை.

 23.12.2020.அன்று  சென்னைக்கு செல்ல இருந்த நீதியரசர் மகாதேவன் அவர்களிடம் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ.ஆ.ப.அவர்களின் "நட்பெனும் நந்தவனம்" நூல் வழங்கி வழியனுப்பிய வேளை.கருத்துகள்