23.12.2020 அண்ணா நகர் சுகுனா ஸ்டோர் சந்திப்பில், காவல் உதவி ஆய்வாளர் வ.பழனியாண்டி ௮வர்களை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் தாசில்தார் ௮வர்கள் அவரது நல்ல மற்றும் தனித்துவமான பணிக்கு பொன்னாடை ௮னிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

 23.12.2020 அண்ணா நகர் சுகுனா ஸ்டோர் சந்திப்பில், காவல் உதவி ஆய்வாளர் வ.பழனியாண்டி ௮வர்களை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் தாசில்தார் ௮வர்கள் அவரது நல்ல மற்றும் தனித்துவமான பணிக்கு பொன்னாடை ௮னிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.


கருத்துகள்