படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
 படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


விண்ணில் அல்ல 

மண்ணில்தான் உள்ளது '

தேவதை !


கருத்துகள்