படத்திற்கு ஹைக்கூ ! இரா.இரவி !

 படத்திற்கு ஹைக்கூ !  இரா.இரவி !


இருக்கைக்கான போட்டியில் 

நண்பனும் 

பகைவனாகிறான் !


கருத்துகள்