படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

 


படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


 

ஆடம்பரம் பிரமாண்டம் வெறுத்து 

எளிமை விரும்பிய புத்தருக்கு 

பிரமாண்ட சிலை வருத்ததில் புத்தர் !


கருத்துகள்