படத்திற்கு ஹைக்கூ ! இரா.இரவி !


 படத்திற்கு ஹைக்கூ ! இரா.இரவி !
கனியுமுன்னே காய் சுவைக்கும் 

இளையதலைமுறை 

அணில் !


கருத்துகள்