படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா .இரவி !

ஓவியம்
உயிர் பெற்று வந்தது
போன்ற வனப்பு !

கருத்துகள்